top of page

TEMEL JAVA EĞİTİMİ

Eğitim Hakkında

Java programlama dili ile geliştirdiğiniz uygulamalar farklı işletim sistemleri ve mobil platformlarda sorunsuz çalıştırabilmektedir.Bu eğitim programı, katılımcıları Java’nın temellerini, nesneye yönelik güçlü yapısal mimarisini öğretmek ve örnekler ile beraber yazılım tasarımı yapılması göstermeyi hedeflemektedir.

Eğitim Süresi

30 Saat - Online Eğitim

Eğitim Tarihi

 

Firmanın talebine göre eğitim tarihleri ve planlaması karşılıklı olarak yapılacaktır.

Ekibinize değer katacak kurumsal eğitim talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim İçeriği
 • Giriş ve Kavramlar

  • Java Ekosistemi

  • JCP(Java Community Process

  • JVM Java Sanal Makinesi

  • Tarihsel Gelişim

  • Byte Code İncelemesi

  • Stack ve Heap

  • Çöp Toplayıcı

  • JREve JDK

 • Temel Bilgiler

  • Sınıf nedir Nesne Nedir?

  • Metodlar ,Alanlar Yapılandırıcılar

  • Metodlar ve Overloading

  • Tipler ve Atamalar

  • Global ve Lokal Alanlar

  • Statik Alanlar ve Statik Metodlar

  • Paket Yapıları

  • Erişim Belirleyiciler

 • Nesneye Yönelik Programlama

  • Kapsülleme

  • Kalıtım

  • Çok yüzlülük

  • Komposizyon

  • Soyut Sınıflar

  • Arayüzler

 • İstisna Yönetimi

  • Checked ve Unchecked İstisnalar

  • Eror,Exception,RuntimeException

  • try/catch/finally yapısı

  • Multicatch

  • Yeniden Fırlatma

 • Threading ve Concurrency

  • İş Parçacıklarının Döngüsü

  • Thread Sınıfı

  • Runnable ve Callable Arayüzleri

  • Executor API

  • Lock yapıları ve Senkranizasyon

  • Thread Safety

 • IO,NIO ve NIO2

  • Bayt Akışları

  • Karakter Akışları

  • Kanallar

  • Dosyalama İşlemleri

  • Serialization

  • AutoClosable

 • İleri Veri Yapıları

  • Colection API

  • Map,Set,List Arayüzleri

  • Arrays,Collections Sınıfları

  • Karşılaştırmalar

  • Generics

  • Veri Yapıları ve Concurrency

 • Java 8 Yenilikleri

  • Fonksiyonel Arayüzler

  • Lambda İfadeleri

  • Stream Arayüzü

  • forEach,map,filter,reduce,collect

Ön gereksimler

Bu eğitim herhangi bir ön gereksinim gerektirmez.

Hedef Kitle
 • Yazılımcılar

Kullanılacak Yazılımlar
 • Java IDE seçenekleri

 • IntelliJ

 • Eclipse

 • Netbeans

Sertifika

Katılımcılara eğitimi tamamladıklarında eğitim katılım sertifikası verilecektir.

Eğitmen

Altuğ Bilgin Altıntaş

Yazılım Ekibinizi Güçlendirin!

Firmanıza özel kurumsal eğitim talepleri için bizime iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page